Bystrianska jaskyňa

ZÁJDITE SI DO BYSTRIANSKEJ JASKYNE

Nachádza sa v Bystriansko-valaštianskom krase Horehronského podolia, na okraji obce Bystrá neďaleko južného úpätia Nízkych Tatier. Vytvorená je v strednotriasových vápencoch ponornými vodami Bystrianky. Pozostáva zo Starej jaskyne, Pekla a Novej jaskyne, dosahuje dĺžku asi 2000 m. Starú jaskyňu objavili v roku 1923, ďalšie časti v rokoch 1926 a 1932. Časť jaskyne bola sprístupnená v rokoch 1939 a 1940. V terajšom stave je sprístupnená od roku 1968 v dĺžke 490 m. Od roku 1972 sa využíva na speleoterapiu.