Rekreačné poukazy

Rekreačné poukazy

Nečakajte na rekreačné poukazy – príspevok na dovolenku od zamestnávateľa môžete využiť ihneď!

Pracujete vo firme, ktorá má 50 a viac zamestnancov a ste v nej zamestnaní dlhšie ako 2 roky? V tom prípade máte nárok na príspevok na rekreáciu v maximálnej hodnote až 275 € ročne!

Musí zamestnanec čakať na rekreačný poukaz?

Nemusíte už na nič čakať, nemusíte si pýtať povolenie, nemusíte nič viac zisťovať – už teraz môžete ísť na pobyt a 55% nákladov vám zamestnávateľ podľa zákona musí preplatiť. Ak spĺňate zákonné podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu, tak nemusíte čakať na žiadne ďalšie povolenie, ani na akýkoľvek rekreačný poukaz od zamestnávateľa a príspevok na dovolenku môžete čerpať už dnes!

Využite rekreačný príspevok práve v Hoteli Zerrenpach!


Postup, ako využiť príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa

1. Zamestnanec, ktorý pracuje vo firme s viac ako 49 zamestnancami a odrobil si v tejto spoločnosti najmenej 2 roky, má nárok na rekreačný príspevok.
2. Vyberte si niektorý z našich pobytových balíčkov s najmenej 2 prenocovaniami. Môžete si vybrať jeden pobyt na využitie maximálneho príspevku alebo počas roka využiť aj viac pobytov.
3. Pobyt môžete využiť aj s vašimi rodinnými príslušníkmi
4. Po skončení pobytu si na recepcii vypýtajte potvrdenie o pobyte – účtovný doklad (faktúra)
5. Tento účtovný doklad prineste zamestnávateľovi, ktorý vám v najbližšej výplate preplatí 55 % zo sumy, ktorú ste zaplatili za pobyt. Výška rekreačného príspevku môže byť maximálne 275 €.

Kto má nárok čerpať príspevok na rekreáciu:

  1. Zamestnanci (súkromní, verejní, štátni), ktorí sú zamestnaní v organizácii zamestnávajúcej 50 zamestnancov a viac majú pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy (dohodári nemajú nárok) pracovný pomer vo firme im trvá min. 2 roky.
  2. SZČO postup je rovnaký ako pri zamestnávateľovi: SZČO si kúpi a využije minimálne 2-nocový pobyt na Slovensku po ukončení pobytu si vypýta od hotela doklad, ktorý si môže dať do nákladov na zníženie
    základu dane, maximálna výška sumy do nákladov je 500 € za viac ako 2-nocový pobyt na Slovensku (alebo viacero pobytov). Platí to však len pre živnostníkov, ktorí si uplatňujú skutočné výdavky, nie
    paušálne.
  3. Okrem zamestnanca môže služby pobytu spolu s ním čerpať aj osoba žijúca so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Spôsob získania príspevku

Stačí, ak po absolvovaní pobytu prinesiete zamestnávateľovi doklad (faktúru) za pobyt a služby s ním spojené na preplatenie. Zamestnávateľ vám poskytne príspevok v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy.

Faktúra, ktorá je predložená zamestnávateľovi


Výška príspevku na rekreáciu

Výška príspevku zamestnávateľa na dovolenku je maximálne 275 € ročne. Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi na rekreáciu v sume 55% výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. V tejto výške dostanú príspevok len zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na plný úväzok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na skrátený úväzok sa maximálna suma príspevku na rekreáciu zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Príklad 1:
cena rekreácie = 500 EUR
príspevok zamestnávateľa = 500 EUR x 55% = 275 EUR
náklady zamestnanca = 225 EUR

Príklad 2:
cena rekreácie = 400 EUR
príspevok zamestnávateľa = 400 EUR x 55% = 220 EUR
náklady zamestnanca = 180 EUR


Rekreačný príspevok nemusíte využiť iba na jeden pobyt. Môžete si ho rozdeliť aj na viac pobytov, faktúry z nich sa spočítajú a behom roka vám z nich bude preplatených maximálne až 275€.


Viac informácií o rekreačných poukazoch sa dozviete v Zákonníku práce v paragrafe 152a.

Navštívili nás

Newsletter

Záleží nám na Vás a preto chceme, aby ste boli informovaní. Prihláste sa do nášho newslettera a budete ako prví vedieť o akciách a novinkách v Hoteli Zerrenpach!